"La consecució d'una gran gesta no és solament gràcies a l'esforç físic i tècnic abocats, si no que també és conseqüència d'haver-ho somiat, i que aquest segon factor és tan important o més que el primer, ja que un bon entrenament i planificació pot fer-te arribar molt lluny, però mai et portarà a un somni impossible. (Walter Bonatti)".

Sheep are not pacifists are cowards (Les ovelles no son pacifistes, son covards).

The only failure is giving up (L’únic fracàs es donar-se per vençut).

L'única forma d'aconseguir l'impossible es creure que es possible.

Només aquells que s'arrisquen anar massa lluny podran saber el lluny on poden arribar.


dimarts, 4 de gener de 2011

Per què serveix el Senat espanyol?

Traduït d'una consulta efectuada a la pàgina web de "Todo Expertos":

"Usuari: M'agradaria saber quina és exactament la funció del senat a l'actualitat. Moltes gràcies. Una salutació.

Expert: 1º El Senat exerceix al costat del Congrés la funció legislativa, primer el Congrés aprova la llei, passa al Senat que pot o confirmar-ho, introduir esmenes o vetar-ho, El veto haurà de ser aprovat per majoria absoluta del Senat i les esmenes per majoria simple.
Si el Senat aprova un veto el Congrés dels Diputats podrà ratificar per majoria absoluta el text que va remetre a la Cambra alta, o per majoria simple una vegada transcorreguts dos mesos des de la interposició del mateix. El Congrés, així mateix, es pronunciarà sobre les esmenes del Senat acceptant-les o no per majoria simple
2º Pot iniciar el procediment legislatiu mitjançant proposicions de llei al congrés
3º Exerceix el control del govern, com el Congrés amb preguntes, interpel·lacions, mocions, comissions d'investigació
4º Sobre la base de la seva naturalesa de Càmera territorial exerceix funcions referides a matèries de transcendència autonòmica en les quals el Senat iguala els seus poders als del Congrés dels Diputats i fins i tot té la facultat de pronunciar-se amb caràcter previ:
Autorització dels acords de cooperació entre Comunitats Autònomes (article 145.2 CE).
Dotació, distribució i regulació del Fons de Compensació Interterritorial (article 158.2 CE).
Adopció de mesures per obligar a les Comunitats Autònomes al compliment forçós de les seves obligacions constitucionals i legals o prevenir la seva actuació quan atempti greument contra l'interès general d'Espanya (article 155 CE).
Apreciació de la necessitat de dictar lleis d'harmonització de les disposicions normatives de les Comunitats Autònomes (article 150.3 CE).
5º La participació del Senat en el control de la política exterior a través de l'autorització o denegació de la ratificació de tractats internacionals

Usuari: Si el Senat aprova un veto el Congrés dels Diputats podrà ratificar per majoria absoluta el text que va remetre a la Cambra alta, o per majoria simple una vegada transcorreguts dos mesos des de la interposició del mateix. No entenc molt bé aquest paràgraf, podries aclarir-m'ho?. Una salutació. Gràcies.

Expert: Si per descomptat. Primer el congrés aprova una norma, aquesta norma passa al senat que debat i vota sobre ella. Si el senat resulta que no aprova la norma es produeix el veto. Això no anul·la la norma, sinó el que fa és que aquesta norma torna al congrés, que vota sobre si aixecar o no el veto, el congrés torna a votar i si surt majoria absoluta a favor de la norma, la mateixa queda aprovada

Usuari: I, en el cas que una norma sigui vetada pel senat, torni al congrés i allí sigui aprovada per una majoria simple, la norma seria aprovada o què succeiria amb ella?

Expert: Si el congrés aprova aquesta norma vetada pel senat, la mateixa serà vàlida i entrarà en vigor.

Usuari: Pel que veig llavors no té molt sentit el que s'enviïn al senat les normes aprovades pels diputats si després encara que siguin vetades allí tornaran al congrés... Gràcies per la resposta. Salutacions. "

I ja no va haver mes conversa, pel que l'última frase de l'usuari es correcta. Llavors i de seguida ve la pregunta, per què diantres serveix el senat, si no es per què 264 persones visquin dels nostres impostos, d'ells 208 que han estat elegits i 56 designats a dit.
No rebaixen el sou als funcionaris, als pensionistes, treuen ajudes socials, etc. El primer que haurien de fer es REBAIXAR EL NOMBRE DE SANGONERES I DE "XUPOPTERS".
Un altre dia parlaré del sou que cobren els senadors i els parlamentaris.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada