"La consecució d'una gran gesta no és solament gràcies a l'esforç físic i tècnic abocats, si no que també és conseqüència d'haver-ho somiat, i que aquest segon factor és tan important o més que el primer, ja que un bon entrenament i planificació pot fer-te arribar molt lluny, però mai et portarà a un somni impossible. (Walter Bonatti)".

Sheep are not pacifists are cowards (Les ovelles no son pacifistes, son covards).

The only failure is giving up (L’únic fracàs es donar-se per vençut).

L'única forma d'aconseguir l'impossible es creure que es possible.

Només aquells que s'arrisquen anar massa lluny podran saber el lluny on poden arribar.


divendres, 18 de desembre de 2009

Existeix Santa Claus?

Vet aquí el resultat d'un recent estudi cientificticio:
"Com resultat d'una aclaparant allau de peticions, i amb l'ajuda investigadora de la prestigiosa revista científica “DIEZ MINUTOS”, s'han obtingut les següents conclusions sobre l'existència de Santa Claus:
1.- Cap espècie coneguda de ren pot volar. No obstant això, existeixen 300.000 espècies d'organismes vius pendents de classificació i, si bé la majoria d'elles són insectes i gèrmens, no és possible descartar completament la possible existència entre elles del ren volador que només Santa Claus coneix.
2.- Hi ha uns 2.000 milions de nens (considerant únicament a les persones amb menys de 18 anys) en el món. Però atès que Santa Claus no sembla que s'ocupi dels nens musulmans, hindús, jueus i budistas, la xifra es reduïx a un 15% del total (uns 378 milions, segons les estadístiques mundials de població). Segons aquestes estadístiques, es pot calcular una mitjana de 3,5 nens per llar, pel que estem parlant d'uns 91,8 milions de llars (suposant que en cadascun d'ells, hagi almenys un nen que s'hagi portat bé).
3.- Santa Claus disposa de 31 hores en Nochebuena para realitzar el seu treball, gràcies als diferents fusos horaris i a la rotació de la terra (se suposa que viatja d'aquest a oest, la qual cosa sembla lògic). Això suposa 822,6 visites per segon. En altres paraules, en cada llar cristiana amb un nen bo, Santa Claus té 1 mil·lèsima de segon per a aparcar, sortir del trineu, baixar per la xemeneia, omplir els mitjons, repartir els altres regals sota l'arbre, menjar-se el que li hagin deixat, grimpar altra vegada per la xemeneia, pujar al trineu i marxar cap a la següent casa. Suposant que cadascuna d'aquestes 91,8 milions de desocupades estigui distribuïda uniformement sobre la superfície de la terra (la qual cosa és fals, però pot valer per als càlculs) hi ha 1,2 Km entre casa i casa. Això dóna un recorregut total de 110 milions de Km., sense contar el necessari per a les desocupades a fer el que cadascun de nosaltres faria almenys una vegada en 31 hores. Es deduïx d'això que el trineu de Santa Claus es mou a uns 1000 Km/sg, 3000 vegades la velocitat del so. Com comparança, el vehicle fabricat per l'home que major velocitat arriba a, la sonda espacial Ulisses, es mou a uns miserables 43 Km/sg. Un ren convencional pot córrer a una velocitat punta d'uns 24 Km/h.
4.- La càrrega del trineu afegix altre element interessant a l'estudi. Suposant que cada nen només es dugui un tingues-te de grandària mitjana (0,9 Kg), el trineu transporta unes 321.300 tones, sense contar a Santa Claus, a qui sempre se li descriu com bastant farcit. En la terra, un ren convencional no és capaç de transportar mes allà de 150 Kg. Encara que el ren volador pogués transportar deu vegades aquesta càrrega, no bastarien vuit o nou, sinó que es precisarien uns 214.200 rens. Això incrementa la càrrega (sense contar el pes del propi trineu) a unes 353.430 tones. A efectes comparatius, això és unes quatre vegades el pes de Jesús Gil.
5.- 353.000 tones viatjant a 1000 Km/sg creen una resistència aerodinàmica enorme, que provocarà un escalfament dels rens similar al que sofreix una nau espacial en la seva reentrada a l'atmosfera terrestre. La parella de rens que vagi al capdavant absorbirà 1 trilió de juliols d'energia per segon, cadascun.
En poques paraules, s'incendiaran i consumiran gairebé a l'instant, quedant exposada la parella de rens posterior. També s'originaran unes ones sonores ensordidores en aquest procés. El tir de rens al complet es vaporitzarà en 4,26 mil·lèsimes de segon. Santa Claus, mentrestant, sofrirà unes forces centrífugues 17.500,06 vegades superiors a les de la gravetat. Si Santa Claus pesés 120 Kg (la qual cosa és fins i tot massa prim), seria aixafat contra la part posterior del trineu amb una força de més de 2 milions de Kg.
Per tant, si Santa Claus va existir alguna vegada i va dur els regals als nens en Nadal, ara està mort.
Si responem l'anterior a un nen quan ens pregunti per l'existència de Santa Claus (o bé, ho deduïx ell per si mateix), el nen pot dur-se una desil·lusió tremenda. Per sort, hi ha una contraexplicació que pot ser-nos útil en aquest cas: L'anàlisi anterior, basat en les lleis de la Física clàssica, presenta una fallada important, ja que no considera els fenòmens quàntics, que són bastant significatius en aquest cas particular. Com s'ha indicat, es coneix amb extrema precisió la velocitat terminal del ren a través de l'aire sec de desembre sobre l'hemisferi nord (per exemple). Així mateix, es coneix amb tremenda precisió la massa de Santa Claus i el seu trineu (ja que es coneix el numero de nens, regals i rens just abans del vol). Quant a l'adreça i sentit del vol, aquesta és essencialment d'aquest a oest.
Tot l'anterior significa que es pot determinar amb excel·lent precisió el vector del moment cinètic de Santa Claus i el seu carregament. N'hi ha prou amb aplicar el principi d'incertesa de Heisemberg para saber que la posició de Santa Claus, en qualsevol moment de Nochebuena, és extremadament imprecisa. En altres paraules, està "difuminat" sobre la superfície de la terra, de forma anàloga a com l'electró està "difuminat" a una certa distància del nucli de l'àtom.
Per tant, literalment pot trobar-se a tot arreu en un moment donat. Finalment, les velocitats relativistes a les quals els rens poden arribar durant breus lapses de temps fan possible que, en certs casos, arribi a alguns llocs un poc abans de sortir del pol nord. Santa Claus, en altres paraules, assumeix durant breus períodes de temps les característiques del tachión. Estem d'acord que l'existència dels tachiones encara no està provada i és hipotètica, però el mateix ocorre amb els forats negres, i ja ningú dubte de la seva existència.
Per tant, és perfectament possible que Santa Claus existeixi i reparteixi tots els regals en nochebuena".

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada